Mjau!

Novosti

Novosti iz Krojačeve škole i sveta eLearninga

Uživajte u stručnim tekstovima, intervjuima, vestima iz sveta online učenja, L&D događajima.
Chat GPT
Od bumera do generacije Z: kako ko uči i šta mi tu možemo? (deo 1, AI jezikom)

Od bumera do generacije Z: kako ko uči i šta mi tu možemo? (deo 1, AI jezikom)

27. jun 2023.

Generacijsko učenje podrazumeva proučavanje različitih generacija kako bi se razumela njihova specifična ponašanja, navike i stilovi učenja.

Evo pregleda karakteristika i navika učenja po generacijama - od baby boomera do generacije Z.

 

Baby boomeri (rođeni između 1946. i 1964. godine):

 • Baby boomeri su često navikli na tradicionalne oblike učenja, kao što su klasična nastava i knjige.
 • Preferiraju strukturisane i linearno organizovane informacije.
 • Skloni su timskom radu i saradnji s drugima u svrhu učenja.
 • Više vole pisane materijale i tradicionalne metode pristupa znanju.


Kako prilagoditi online obuku:

 1. Pružite strukturu i jasno organizovan sadržaj kursa kako bi se olakšalo snalaženje i praćenje.
 2. Koristite kombinaciju tekstualnih materijala i video zapisa kako biste zadovoljili različite stilove učenja.
 3. Omogućite priliku za diskusiju i saradnju sa drugim polaznicima kursa.
 4. Uključite praktične primere i studije slučaja kako bi se podstaklo primenjeno učenje.

 

Generacija X (rođeni između 1965. i 1980. godine):

 • Generacija X je bila svedok prelaska sa tradicionalnih na digitalne tehnologije.
 • Skloni su samostalnom učenju i istraživanju informacija.
 • Više vole interaktivne metode učenja, kao što su računarske simulacije ili online kursevi.
 • Skloni su multitaskingu i mogu pristupiti informacijama na različitim platformama.

Kako prilagoditi online obuku:

 1. Ponudite fleksibilnost u vremenu pristupa materijalima kursa kako bi se omogućilo samostalno učenje.
 2. Uključite interaktivne elemente kao što su kvizovi, testovi i praktične vežbe kako bi se održao angažman polaznika.
 3. Koristite miks različitih formata materijala, kao što su tekstovi, video snimci i audio zapisi, kako bi se zadovoljile različite preferencije.
 4. Podstaknite interakciju i razmenu iskustava među polaznicima putem foruma ili platformi za diskusiju.

 

Milenijalci (rođeni između 1981. i 1996. godine):

 • Milenijalci su prva generacija koja je odrasla u doba interneta i tehnološkog napretka.
 • Skloni su učenju putem interneta i digitalnih alata.
 • Vole fleksibilnost i prilagodljivost u načinu učenja.
 • Otvoreni su za saradnju i dobro rade u timskom okruženju.
 • Cene vizuelne medije, kao što su video snimci i grafika, za učenje i razumevanje.

Kako prilagoditi online obuku:

 1. Obezbedite intuitivan dizajn i dobro korisničko iskustvo na online platformi.
 2. Uključite kratke i informativne video lekcije koje su vizualno privlačne.
 3. Omogućite pristup kursu putem mobilnih uređaja.
 4. Podstaknite aktivno učestvovanje polaznika kroz zadatke koji zahtevaju primenu znanja u realnom svetu.

 

Generacija Z (rođeni između 1997. i 2012. godine):

 • Generacija Z je odrasla u doba mobilne tehnologije i društvenih medija.
 • Skloni su brzom i neposrednom pristupu informacijama.
 • Vole kratke, zanimljive sadržaje i video snimke.
 • Sposobni su da se brzo prilagode novim tehnologijama i digitalnim alatima.
 • Više vole virtuelno učenje i interaktivne online platforme.

Kako prilagoditi online obuku:

 1. Koristite interaktivne simulacije, igre i vežbe kako biste održali angažman i interesovanje.
 2. Uključite video tutorijale, kratke i brze prezentacije umesto dugih tekstualnih materijala.
 3. Kreirajte sadržaj koji je atraktivan i vizualno privlačan, sa dinamičnim grafikama i animacijama.
 4. Omogućite brz i jednostavan pristup informacijama i materijalima kursa putem mobilnih aplikacija.

 

A kako o ovoj temi razmišlja ljudski mozak, pročitajte OVDE.

Efikasno učenje kroz mnogobrojne pakete kurseva

Na raspolaganju su ti video kursevi na srpskom jeziku grupisani u pakete čiji pristup možeš deliti po potrebama

 • Pažljivo osmišljene teme
 • Kompetentni predavači
 • Gratis novi kursevi svakog meseca
 • Sve lekcije u video formatima
 • Sadržaj na srpskom jeziku
 • Sertifikati po završenim kursevima

Ubrzaj transformaciju svoje kompanije

Iskoristi znanje i uvid u efikasnost učenja koje ti nudi LMS platforma Krojačeve škole i upotrebi ih za razvoj svoje kompanije i njenih zaposlenih