Mjau!

Partneri sa Infostud Grupom

Prva LMS platforma krojena po meri!

Jedinstvena platforma za kompanijsko
učenje na kojoj možeš da planiraš, upravljaš

i meriš
razvoj svojih zaposlenih.
5x

više naučenog za isto vreme

18%

viši engagement zaposlenih

30€

prosečan povrat novca na uloženo (ROI)

Kompanije

Pridruži se preko 300 uspešnih kompanija koje su odabrale LMS platformu Krojačeve škole za razvoj svog poslovanja i zaposlenih

300 kompanija

Potpuna kontrola razvojnog procesa u tvojim rukama

Funkcionalnosti platforme omogućuju učenje krojeno po meri timova, individualnih osoba ili čitave kompanije

Admin deo

Detaljan progres zaposlenih, Top liste
Kreirajte grupe zaposlenih i kurseve koji su dostupni samo za njih

Izveštaji i analitike

Pristup detaljnim izveštajima o napretku svakog zaposlenog, rezultatima položenih kurseva i usvajanju znanja i veština

Tailor-made kursevi

Mogućnost izrade kurseva prema kompanijskim potrebama u našem studiju sa vašim ili našim predavačima

Brendiranje profila

Mogućnost brendiranja platforme sa vašim logom i domenom, tako da zaposleni znaju da su u svom okruženju

Efikasno učenje kroz mnogobrojne pakete kurseva

Na raspolaganju su ti video kursevi na srpskom jeziku grupisani u pakete čiji pristup možeš deliti po potrebama

Menadžment veštine

Set kurseva za razvoj menadžerskih veština (upravljanje, stilovi, motivacija)

Soft skills

Organizacija, komunikacija, javni nastup, onbording procesi, feedback

Psihološka ravnoteža

Wellbeing, rezilijentnost, balans, emocionalna inteligencija

Engleski

Poslovni engleski, vođenje sastanka na engleskom jeziku

MS office

MS Word, Excel, Power Point, Power BI, vizuelizacija podataka

Roditeljstvo

Svesno, pozitivno, digitalno roditeljstvo, komunikacija

Prodaja

Prodajne veštine, pregovaranje, asetivna prodaja, povećanje prodaje

Marketing

Digitalni marketing, Google analitika, podcast od A do Š

HR

HR i pravo, zakonodavstvo za oblast ljudskih resursa

IT

Programiranje, web dizajn, frontend, WordPress - praktični zadaci

Finansije

Finansijski kontroling, upravljanje ličnim budžetom, berza

Zdrave navike

Vežbe za kompjuterska leđa, zdrava ishrana i navike

Efikasno učenje kroz mnogobrojne pakete kurseva

Na raspolaganju su ti video kursevi na srpskom jeziku grupisani u pakete čiji pristup možeš deliti po potrebama

  • Pažljivo osmišljene teme
  • Kompetentni predavači
  • Gratis novi kursevi svakog meseca
  • Sve lekcije u video formatima
  • Sadržaj na srpskom jeziku
  • Sertifikati po završenim kursevima

Ubrzaj transformaciju svoje kompanije

Iskoristi znanje i uvid u efikasnost učenja koje ti nudi LMS platforma Krojačeve škole i upotrebi ih za razvoj svoje kompanije i njenih zaposlenih